Hanya Bahasa Melayu Dibenarkan Dalam Semua Urusan Rasmi Agensi, Jabatan dan Kementerian Dalam Bentuk Tulisan Mahupun Lisan

Akhirnya arahan ini dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan meminta semua agensi, jabatan dan kementerian untuk menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dan ia perlu digunakan sepenuhnya dalam segala urusan rasmi.

Perkara ini disahkan oleh, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Mohd Khairul Adib Abd Rahman yang mengharapkan usaha ini mampu untuk memperkasakan lagi bahasa kebangsaan itu dan terus terpelihara.

Agensi Kerajaan bersama-sama pegawai hendaklah memastikan penggunaan bahasa kebangsaan dalam sektor perkhidmatan awam dilaksanakan secara menyeluruh dan digunakan dengan betul dalam semua urusan rasmi sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan.

Semua urusan berkaitan penganjuran majlis rasmi termasuk surat, emel dan notis jemputan, pengacaraan, bacaan doa.

Ucapan alu-aluan, ucapan perasmian dan ucapan penutupan, pembentangan serta dokumen edaran Agensi Kerajaan yang melibatkan peserta dalam kalangan warganegara Malaysia hendaklah disediakan dalam bahasa kebangsaan.

Jadi macam mana pula dengan surat yang perlu dihantar ke luar negara?

Untuk ini, semua surat rasmi perlu dihantar dalam bentuk dwibahasa iaitu dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris.

Hanya 2 bahasa tu jer ok!

Bagi maksud Pekeliling Perkhidmatan ini:

“Ketua Jabatan” bermaksud seseorang pegawai yang bertanggungjawab bagi sesuatu Agensi Kerajaan termasuklah mana-
mana pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa.

“Agensi Kerajaan” bermaksud semua Kementerian, Jabatan
Persekutuan di peringkat persekutuan, wilayah, negeri atau daerah, Perkhidmatan Awam Negeri, mana-mana institusi dan agensi dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Jika terdapat kekeliruan
mengenai pemakaian Pekeliling Perkhidmatan ini kepada mana-mana entiti, ia akan ditentukan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.